ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в ЕТ ПОЛИ-БРОД – Теменужка Найденова

в сила от 01.06.2020 последно изменение на 01.06.2018

Извършвайки дейността си, Поли-Брод – Теменужка Найденова, ЕИК 121017025, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, жк. Люлин, бл. 818, вх. В, ап. 47 АТЕЛИЕ: София . бул.  Добринова скала, бл. 370, подблоково помещение. (дружеството, БРАЙТ, компанията, нас, ние) обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

 Поли-Брод – Теменужка Найденова не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия правила за защита на личните Ви данни.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.  Поли-Брод – Теменужка Найденова не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 Поли-Брод – Теменужка Найденова събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за предоставяне на нашите услуги и стоки. Данните Ви се използват за създаване на нужните Ви материали и услуги.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които  Поли-Брод – Теменужка Найденова може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

Възможно е да ви бъде искана лична информация, всеки път, щом влезете във връзка с  Поли-Брод – Теменужка Найденова ЕТ или свързани с нас лица с оглед предоставяне на услуги и извършване на определена търговска дейност. Поли-Брод – Теменужка Найденова ЕТ и свързаните с него лица могат да споделят тази информация помежду си и да я използват съгласно настоящата Политика за защита на личните данни и в съответствие с всички приложими законови разпоредби.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

 • При даване на поръчка на Поли-Брод – Теменужка Найденова ЕТ се изисква име, телефон, електронна поща на поръчителя и адрес за доставка, ако има такава.
 • При производство на знаме с лого и информация на фирмата поръчител с цел реклама се изискват данни за фирмата: име, адрес , дейност
 • За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Поли-Брод – Теменужка Найденова ЕТ са:

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Поли-Брод – Теменужка Найденова ЕТ.

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

В допълнение Вашите данни се обработват от Поли-Брод и за целите на:

 • Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на Поли-Брод – Теменужка Найденова ЕТ, на основание легитимния интерес;
 • Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES) КАКВО СА БИСКВИТКИ (COOKIES)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници и т.н.) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които ПОЛИ-БРОД използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ПОЛИ-БРОД?

Интернет страницата използва следните бисквитки:

 • oт Joomla за сесията, което спестява информация за това, което сте направили на сайта по време на настоящото посещение (например какви страници сте посетили и дали сте влезли в системата)
 • от Google за reCaptcha за защита на сайта от спам и злоупотреби и пречи на автоматизиран софтуер да извършва злоумишлени действия в сайта. https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=bg

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

ПОЛИ-БРОД не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. ПОЛИ-БРОД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи ПОЛИ-БРОД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на ПОЛИ-БРОД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

Личните Ви данни могат да бъдат използвани за целите на статистиката и управление на услугите и качеството на предоставянето им.

За случаите, в които ПОЛИ-БРОД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ПОЛИ-БРОД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи – ПОЛИ-БРОД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛИ-БРОД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от не оторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Интернет страницата на ПОЛИ-БРОД bright-studio.net използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на ПОЛИ-БРОД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които ПОЛИ-БРОД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ПОЛИ-БРОД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно. Вашите лични данни могат да бъдат изтрити и преди този срок по Ваше изрично желание, чрез подаване на писмено искане, което може изтеглите тук

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на ПОЛИ-БРОД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ПОЛИ-БРОД;
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на маркетингови комуникации и др.;
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. София 1324, жк. Люлин, бл. 818, вх. В, ап. 47, за управителя.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други клиенти, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на ПОЛИ-БРОД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в ПОЛИ-БРОД, моля свържете се с нас на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на пощенски адрес: гр. София 1324, жк. Люлин, бл. 818, вх. В, ап. 47, за управителя.

Утвърдил: Теменужка Найденова – управител на ПОЛИ-БРОД